40 dagentijd

40 dagentijd

 

Vanaf woensdag 26 februari (aswoensdag) gaan we elke dag een dagtekst delen, met een korte gedachte, een vraag en/of opdracht of bijvoorbeeld een bijzonder lied. De teksten sluiten aan bij de Bijbelteksten en preken in de kerk over Exodus, waar ook de kinderen mee bezig gaan. We delen de teksten via WhatsApp (via een groeps-verzendlijst) zodat je er niets van mist. Wie geen WhatsApp heeft kan zich aan- melden voor een papieren versie, die elke keer zondag in de kerk beschikbaar is, met dezelfde inhoud. (Als geen van deze methoden voor jou/u werkt, laat dit dan even weten, dan zoeken we een passende oplossing!)
Naast elke dag een bericht zal vanaf 26 februari (aswoensdag) elke woensdagavond de kerk open zijn voor stille tijd. In een voor veel mensen druk leven willen we graag, in de geest van de vijfde ‘woestijntip’ (“Neem genoeg rust”) een moment van rust en bezinning creëren in de tijd naar Pasen toe. De kerk is open van 20.00 tot minimaal 20.30. Concreet betekent dit dat er geen invulling voor deze avonden is, maar dat er in de kerk een sfeervolle plek van stilte beschikbaar is. We willen u/jou van harte uitnodigen om hier gebruik van te maken! Tijdens deze avonden staat er een houten kruis, waar een kaars bij kan worden aangestoken of waar een gebedspunt kan worden opgeschreven, dat indien gewenst kan worden meegenomen in het gebed op zondag.
We hopen dat deze vorm van invulling van de 40-dagentijd waardevol blijkt.

Elke week een prachtige schikkikng, vervaardigd door Ineke Marinissen en Mieke Nieuwenhuijse 

Zondag 1 maart ....
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de
proef werd gesteld is eenzaam. De kleurige bloem 
staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zo
veel meer dan alleen doen. wat je kunt zien, je leeft
ook niet van brood alleen. Het verhaal over de "Grote 
Afleider" in de woestijn kan voor ons een steun zijn, 
ook om op onze weg voort te gaan. Fier overeind
staanm, zoals de tulp, die met dfe onmiskenbare kleur
heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. 
Dien het léven. 
 


Zondag 8 maart.... 
Een stem uit de hemel - het lijkt wel een tweede doop -
die het stralende licfht ondersteunt. Onmiskenbaar
teken voor een bijzonder iemand. - Petrus, Jacobus
en Johannes waren er getuige van. Het geheim van
dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.
In de stralende krans van deze schikking kan het
geheim - de bloerm in de knop - als schoonheid
die we nu verwachten en die zich later zal
openbaren al zien. We wachten in spanning op de
bloei die gaat komen. 

Zondag 15 maart 
Voorafgaand aan de beschrijving....
Als extra zijn in dit bloemstuk twee klimopstengels 
geplaatst. Klimop is een teken van trouw en 
Verbondenheid door de hechtwortels waarmee 
klimop zich vastzet. Vanwege zijn altijd groene 
bladeren is het een symbool van vriendschap en 
eeuwig leven. Dit mag ons tot steun zijn in deze 
onzekere tijden.....
Wat een vooruitziende blik in de omschrijving want
deze praten over... "hamsteren"  zegt de reclame 
van een grote supermarktketen. een voorraadje 
aanleggen voor mindere tijden lijkt verstandig, 
maar Jezus geeft een heel ander advies; "verzamel
geen schatten op aarde, verzamel je schatten in de
hemel".. Verzamelen biedt slechts schijnzekerheid. 
Het is 'of-of' terwijl wij vaak denken 'en-en'. Op God
vertrouwen in plaats van op bezit geeft ruimte. ....

In deze schikking staat het levende water centraal. 
water waardoor wij als mensen geur en kleur mogen
geven aan ons leven. In wit komen immers alle 
kleuren samen. De geur geeft ons zin in het leven, 
om in beweging te komen. 

Zondag 22 maart 
Zondag Laetare. 
Laetare is Latijn voor geheugen en is voor deze
zondag ontleend aan Jesaja 66:10. waarin staat
"verheug u, o Jeruzalem". 


De vierde zondag is feestelijker dan de drie
voorgaandezondagen. De teksten blikken al vooruit
naar Pasen. 
Deze zondag staat 'het zien' centraal. de stip op de 
horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles
zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend. 
De bloesems verkondigen de komende lente.... 

Zondag 29 maart
Gedragen worden door anderen is het thema van 
deze schikking. Hoop hebben en houden op een 
betere toekomst, zeker in deze onzekere tijd. 
Met liefde naast elkaar staan, daar ging ook groten
deels de overdenking van Douwe over... 
In het centrum plaatsten we een rode roos. Dit is
het teken van liefde, betrokkenheid en leven die 
als het ware het arrige en onduidelijke leven 
ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbonden
heid in de vorm van de klimop. 

Zondag 5 april 
In de lezingen op Palmpasen staat de zalving centraal. 
Als symbook gebruikten we allerlei verse kruiden die
gebruikt kunnen worden bij een zalving. 
Een doek rond de beker verwijst naar de balseming. 
De schikking is aangevuld met een palmtak, omdat het
vandaag Palmpasen is. 


Donderdag 9 april  Witte donderdag
In deze lezing staat het dienen centraal. 
Jezus kiest ervoor om de ander te dienen. 
Dit doet hij door een nederige taak uit te 
voeren; het wassen van de voeten. 
Als symbook hiervoor gebruikten we 
viooltjes. 
Een teer en klein bloemetje met een 
grootse uitstraling en een droogdoek. 


 


Vrijdag 10 april  Goede Vrijdag 
Door de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, 
een verwijzing naar Golgotha. 
Op de tafel voor de schikking zijn wat
dobbelstenen gegooid. 
Deze stenen herinneren aan het dobbelen 
op Golgotha. 
gegooid die Zondag 12 april Pasen 
Net als in de lezingen bij de vierde zondag staat 
ook op "eerste paasdag" het zien centraal. 
Jezus leeft,hij is is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar. 
Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. 
Rond het oog ontstaat een krans van 'kleinere' ogen; 
glazen flesjes met een kleine witte Gerbera. 
Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken. 

 
terug