Paasgroet Paasgroet
 Ongekend Pasen 2020.....
Ik denk niet dat we Paasfeest 2020 snel zullen vergeten. Als een rode draad liep het verschrikkelijke Corona COVID 19 virus door alle diensten van de afgelopen zes weken. 
Kerkgang was niet mogelijk. Velen verzorgden de diensten zowel vocaal als muzikaal. 
Het enige kleinood waren de uitzendingen via Kerkdienstgemist en Facebook.
Maar misschien daarom ook waren de diensten wel zo intens en intiem..... Het was in elk 
geval een Paasfeest in een unieke vorm, maar die hopelijk slechts éénmalig was..... 
Een fotoimpressie... 

foto's Anja Kramer. 

 
terug