Inhoudsopgave Inhoudsopgave
1.   Voorwoord
2.   Indeling Kringen Herv. Gemeente Kapelle
2a. Voortgezette catechisatie 12+
2b. Wat mogen/kunnen/willen/moeten wij geloven?
       Kring Ds. Deventer
2c.  Studiekring: A. v.d. Beek “Altijd dat kruis”
2d.  Incidenteel
 3.   Kring: Van twee kanten?
 4.  Gemeentegroeigroep
 5.  KK (Koken en Kletsen)-groep
 6.  Gespreksgroep rouwverwerking
 7.  Cantorij
 8.  Kindercantorij “Parels”
 9.  Bijbelkring Cederhof
10. Workshop Bloemschikken
11. Inloopochtend
12. Jeugdwerk
12a. Basiscatechese
12b. 12+ groep
12c.  14+ groep
12d.  16+ groep
13.  Kerkdiensten Mozeskerk
14.  Jaarthema Mozeskerk
15.  Eet- en gespreksgroep twintigers/dertigers
16.  Geloven in 2020: belijdenisgroep
17.  Verhalen van hoop:
Bijbelverhalen als bron van inspiratie
18.  Gesprekskring ‘een goed verhaal’
19.  Progressief geloven in 2020
20.  Filmavonden in de Mozeskerk

 
terug