1. Voorwoord 1. Voorwoord
Er is meer aan de gang in onze gemeenten dan het kringwerk. Er is de inloopochtend, de bingo, er zijn de vele activiteiten van en voor de jeugd. Het draait in een kerk sinds de eerste Pinksteren om het gebed, de verkondiging van het woord en de bediening van de tafels. De weg daarnaartoe, de uitwerking daarvan en de toerusting daartoe cirkelen daaromheen en worden in de breedte en de diepte van de kerkelijke activiteiten, voor hand, hart en verstand geopend. Jezus onderwees zijn discipelen, maar wát leerde Hij nu precies? Als we alle overgeleverde woorden van hem achter elkaar zetten, krijg je een toespraak, die binnen een uur gehouden zou kunnen worden. Toch heeft Hij drie jaar onafgebroken met Zijn discipelen opgetrokken. De synagoge kent het “lernen”, een intellectuele en existentialistische bezinning op vooral de Thora. Iets daarvan willen de activiteiten ook zijn een “lernen” van en over Jezus in verband met jezelf en de kerk en de wereld. Niet iedereen zal iedere activiteit zinnig vinden en dat hoeft ook niet. Maar als ieder met iets meedoet, hetzij zondag, hetzij door de week is er al sprake van een levende kerkgemeenschap. Wordt er een activiteit gemist? Meld het en we zullen kijken of en hoe die is in te passen. 
Ds. L.C.P. Deventer

 
terug