2. Indeling kringen Hervormd Kapelle 2. Indeling kringen Hervormd Kapelle
Let ook op de aankondigingen in Kerkelijk Leven. 
Wilt u zelf een kring opzetten of heeft u een idee voor een kringthema, we horen het graag: 


2a. Voortgezette catechisatie 12+
Deze woensdagmiddagkring wil basiscatechese aanvullen en voortzetten als catechese, naast het al bestaande kring- en clubwerk. De opzet is als volgt: Er worden per maand 4 lessen gegeven, les 1 en 3 als catechese, vanuit de bijbel en in de geest van de catechismus, les 2 als themales, en les 4 is voor een meer vrije invulling. Wekelijks, van eind oktober tot eind november, december vrij, en dan half januari tot half maart. In de week dat er Koken en Kletsen is, vervalt de catechese. 
Informatie: Ds. L.C.P. Deventer,
Data: 23 okt., 30 okt., 6 nov., 13 nov. 20 nov.
Tijd: Van 17.00 – 17.45 u. 
Locatie: Plein 5

2b. Wat mogen/kunnen/willen/moeten wij geloven? 
Kring Ds. Deventer 
We bespreken het geloof van en binnen de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen aan de hand van het zg. Apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis zoals wij die in de kerk zingen. Volgens een legende heeft iedere apostel een geloofszin ingeleverd. Dat zal wel niet historisch correct zijn, maar het levert ons de vraag op: moet er iets bij? Iets veranderd? Iets af? Daaraan spiegelen we onze eigen vragen en ons eigen geloof, de vragen en zekerheden van onze tijd en onze plaats. Deze kring wordt afwisselend bij de deelnemers thuis gehouden. 
 Voor info en/of opgave: Ds. L.C.P. Deventer,

2c. Studiekring: Dr. A. v.d. Beek, “Altijd dat kruis”
“Altijd dat kruis” van dr. A. van de Beek is een verantwoording van zijn stellingname dat de christelijke theologie draait om Christus en dat Hij is in deze wereld het meest zichtbaar aan het kruis. Daar, aan het kruis, leren wij God kennen. Van de Beek wordt niet moe om dit steeds aan de orde te stellen. Zijn lezers worden er soms wel moe van: altijd maar weer dat kruis. In dit boek legt Van de Beek uit dat zijn benadering pastoraal en missionair essentieel is. Een optimistisch verhaal stuurt juist de mensen die het hardste het evangelie nodig hebben met een kluitje in het riet. God is liefde, maar niet lief. Gelukkig maar dat Hij niet alles pikt…
Data: 17 oct, 7 nov., 21 nov., 12 dec.
(de eerste en derde donderdag van de maand) 

2d. Incidenteel
Een avond over wat dan actueel is of juist vergeten dreigt te worden.
 2 dec.: De duivel. Vergeten? Verzwegen? Vermeden? Bestaat (niet)? Wat zegt de Bijbel en de Kerk in de loop der tijden. 
Maandag 2 december 20.00 u. Plein 5.
e-mail:

15 jan.: Sabbath en zondag. Waarom houdt de kerk de sabbath niet maar viert de zondag? 
Overeenkomst, verschil, verschuiving.

 
terug