4. Gemeente groeigroep 4. Gemeente groeigroep
De eerste bijeenkomst van de gemeentegroeigroep is op donderdag 3 oktober om 20.00 uur, Plein 5.
Het thema is: “Dit is Mijn lichaam”.(De kracht van de geloofsgemeenschap in een Individualistische samenleving”). We komen om de 2 a 3 weken bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. Hoop je ook te groeien in je relatie met God? In je relatie met andere gelovigen? In  vrijmoedigheid? In discipelschap? Kom en doe mee!  De koffie staat klaar om 20.00 uur.  HARTELIJK WELKOM!
Info en opgave: zie de gids of kerkbladen

 
terug