16. Geloven in 2020; Belijdenisgroep 16. Geloven in 2020; Belijdenisgroep
Wil je je graag ontwikkelen in je geloof en je leven? Wil je graag een plek en een groep, waarin je samen optrekt met anderen? Wil je een plek waar je jezelf kunt zijn en kan delen over wat je bezighoudt, waar je van houdt, maar ook wat je vragen of zorgen zijn? Komend seizoen start er weer een belijdenisgroep. We gaan in gesprek over geloof en twijfel en de thema’s die daarbij horen: over God en jezelf, over de kerk en de wereld om ons heen. Je krijgt inhoudelijk iets aangereikt en er is tegelijk alle ruimte voor eigen ideeën en opvattingen. Als je wilt kan de groep leiden tot het doen van belijdenis (en gedoopt worden als je dat nog niet bent). 
Aanmelden: Ds. Douwe de Roest,
e-mail:
Datum, tijd en duur van de groep in overleg met deelnemers

 
terug