18. Kring "Een goed verhaal" 18. Kring "Een goed verhaal"
In het thema ‘een goed verhaal’ gaat het onder andere, om de verhalen die we elkáár kunnen vertellen, door met elkaar te delen over ons leven. Als het lukt om kwetsbaar te zijn, elkaar vertrouwen te geven en te zien gebeurt er namelijk iets bijzonders. In een gesprekskring willen we ruimte bieden om met elkaar stil te staan bij ons leven: wat speelt er nu in je leven? Wat zou je wíllen betekenen en voor wie? Welke rol(len) heb je in je leven, in de kerk en voor de samenleving? Welke ontwikkelingen – persoonlijk of in kerk en maatschappij – houden je nu bezig? Wat zijn daarin je kwaliteiten en uitdagingen? We wisselen in de groep van gedachten over ons leven en de toekomst. Daarbij is er elke keer verschillende input die onze gedachten verder kan brengen. 
Het liefst een vaste groep van max. 10 mensen. Ca. 8 bijeenkomsten, in het najaar van 2019 en voorjaar van 2020. Voorlopige data voor het najaar zijn 8 oktober, 23 oktober, 5 november, 27 november. Data voor 2020 verschijnen in Triade/Kerkelijk Leven. Als je/u mee wilt doen: Zie de gids of kerkbladen.
terug