Draaiboek Draaiboek

Gewone dienst:
-Scriba: roostert de beschikbaarheid van predikanten in.
In de dagen voor aanvang kerkdienst worden de mededelingen verzamelt en aan de ouderling van dienst gegeven.
-Preekvoorziener: zoekt gastvoorgangers om de vrije zondagen van de eigen predikant op te vullen. In vacante periode betreft dit alle zondagen.
Informatie over wie/wanneer wordt doorgegeven aan de scriba en de contactpersoon gastvoorgangers.
-Contactpersoon gastvoorgangers: informeert de gastvoorgangers over de gang van zaken.
 -Voorganger: levert de Orde van dienst, indien mogelijk, uiterlijk woensdag 17:00 uur aan bij organist, beamteamer, grootletterteam, kosters en webmaster.
-Gastvoorganger: levert de orde van dienst bij de contactpersoon af. Deze zorgt voor distributie
-Coördinator Beamteam: zorgt dat alles voor die dienst in het systeem zit (collecteplaatje, liederen etc.) Geeft de beamteamer een seintje indien alles gereed staat.
-Grootletterteam: bewerkt de orde van dienst zodanig dat de betreffende mensen mee kunnen lezen. Bezorging van de grootletter gebeurd ook door vrijwilligers.
-Organist: verzorgt de muzikale begeleiding en, indien mogelijk, een passend meditatief orgelspel na de preek.
-Koster: kerkdeuren tijdig openen, let op verlichting en verwarming, juiste kanselkleed ophangen (kleur liturgisch jaar), streamer voor kerkradio aanzetten, geluidsinstallatie incl. microfoons gereed zetten, glazen water voor de voorganger, deur naar 18-Hoog openen, Bijbel en avondmaalstel op de tafel plaatsen, paaltjes parkeerplaats (marktplein) verwijderen, koffie gereed zetten bij 1e zondag v/d maand, gastvoorganger koffie aanbieden, zonwering gebruiken (indien nodig) en aansteken van de Paaskaars. Let op bij vertrek en terugkeer van kindernevendienst, opent de deuren na de dienst, en zorgt daarna dat alles weer staat zoals voor de dienst.
-Beamteamer: Orde van dienst verwerken in presentatiesoftware.
Op tijd voor de dienst aanwezig om eventuele wijziging dienst aan te passen. 
-Kerk TV operator: op tijd aanwezig om de mensen thuis of elders van dienst te zijn.
Kerkgangers vanaf de rug gezien filmen.
-Welkomdienst: op tijd aanwezig om kerkgangers te ontvangen. Naamplaatje in de keukenlade.
-Autodienst: aanvragers melden zich uiterlijk zaterdagavond. Voor de dienst wordt men dan opgehaald.
-Oppasdienst: op tijd aanwezig om zich over de kleintjes te ontfermen.
-Nevendienst: indien nodig de ruimte gereed maken.
-Ambtdragers: zijn op tijd in de consistorie. Bespreken bijzonderheden zoals voorbeden. Gaan na het consistoriegebed gezamenlijk met de voorganger naar de dienst.
-Anderen: in de periode voor de dienst heeft men gezorgd dat informatie "Kerkdiensten" en de orde van dienst op de website staan. De tuin er netjes uitziet, en dat de kerk schoon is.
 
Doopdienst:
Gelijk aan een gewone dienst met als extra aandachtpunten:
-Huisfotograaf gevraagd? Bezorgd hij/zij de foto's bij betrokkenen? Houdt hij/zij rekening met de privacy van andere kerkbezoekers?
-Doop kaars geregeld?
-Kijkbijbel geregeld? (1e kind) Of ander geschenk voor volgend doopkind van het gezin?
-Doopkaarten geregeld?
-Gaan de ouders (of dopeling) akkoord met uitzenden van kerk tv beelden en het maken van foto's?
-Willen de doopouders (of dopeling) zelf wat lekkers regelen bij de koffie?
-Doopvont wel of niet gevuld met water, of een gevulde kan gereed zetten. Voorganger geeft dit aan.
-Na de dienst felicitatie mogelijkheid bieden.
-Melding naar de ledenadministratie.
 
Belijdenisdienst:
Gelijk aan een gewone dienst met als extra aandachtspunten:
-Huisfotograaf gevraagd? Bezorgd hij/zij de foto's bij betrokkenen? Houdt hij/zij rekening met de privacy van andere kerkbezoekers?
-Belijdeniskaart geregeld?
-Knielbank gereed gezet?
-Gaat betreffende persoon akkoord met uitzending kerk tv beelden en het maken van foto's?
-Na de dienst felicitatie mogelijkheid bieden.
-Melding naar de ledenadministratie.
 
Bevestiging ambtsdrager:
Gelijk aan een gewone dienst met als extra aandachtpunten:
-Huisfotograaf gevraagd? Bezorgd hij/zij de foto's bij betrokkenen? Houdt hij/zij rekening met de privacy van andere kerkbezoekers?
-Knielbank gereed gezet?
- Gaat betreffende persoon akkoord met uitzending kerk tv beelden en het maken van foto's?
-Na de dienst felicitatie mogelijkheid bieden.
-Melding naar de ledenadministratie.
 
Trouw of rouwdienst:
Gaat in overleg met de betrokkenen.
-Gebruik maken van beamers?
-Gebruik maken van kerk tv uitzending? Dus akkoord met uitzending kerk tv beelden?
-Melding naar de ledenadministratie.

terug