Presentatie op de schermen Presentatie op de schermen
Beamteam
Vanaf 16 november 2008 wordt in de Mozeskerk gebruik gemaakt van beamers. Vanaf 3 februari 2019 zijn de beamers vervangen door LED schermen.
Vrijwilligers doen dienst volgens rooster.
De coördinator van het beamteam verzorgt alle benodigde materialen welke tijdens de erediensten gebruikt gaan worden. Liederen, Posters collectes, etc.
Alle aanvragen om te 'beamen' moeten via de coördinator lopen. E-mail:  

Orde van dienst: 
Graag Uiterlijk woensdagmiddag 17:00 uur aanleveren.
Eigen voorganger levert de liturgie bij de coördinator van het beamteam aan.
Gast voorganger levert de liturgie aan via een, door de kerkenraad aangewezen, contactpersoon welke e.e.a. doorstuurt naar de coördinator beamteam.
Materiaal graag digitaal via Microsoft Word aanleveren.

Collecte : 
Coördinator zoekt collecteposter via de website van de PKN.
Ingeval van “eigen” collectedoel zal de diaconie, op verzoek van coördinator, zelf een passend plaatje moeten aanleveren. Indien geen plaatje/foto aangeleverd wordt zal het collectedoel in platte tekst worden weergegeven (dus zonder plaatje).
-Andere onderwerpen (in overleg met diaconie) tijdens de collecte tonen? Dan graag tijdig aangeven bij de coördinator.

Schriftlezing 
Standaard wordt de NBV gebruikt.
Lezing uit bijvoorbeeld “Bijbel in Gewone taal” zal indien gewenst door voorganger aangeleverd moeten worden in Word. De beamist maakt e.e.a. dan beamklaar. Achtergrond blijft het zelfde als bij NBV. Of, indien door voorganger gewenst, op witte achtergrond met zwarte letter.

Liederen 
Prot. Gem. K-B-E heeft een abonnement op “Liedboek online” Alle coupletten zijn voorzien van noten.
In principe worden liederen met noten getoond op witte achtergrond en zwarte notatie tekst en noten. In de lijdenstijd kan ook gekozen worden voor een zwarte achtergrond met witte notatie tekst en noten. E.e.a. te bepalen door de voorganger.
Liederen (anders dan uit het liedboek) waarbij de noten ontbreken worden met platte tekst getoond. Indien mogelijk proberen wij zelf de liederen van noten te voorzien.

Filmpjes 
Filmpjes (zoals YouTube) geconverteerd aanleveren in mp4. 
Anders rechtstreeks via internet op de schermen.
(kans op storing en/of reclame)
Geluid van betreffende film wordt door de beamist geregeld. Volumeregeling staat geheel los van de volumeregeling bij de koster.
Muziek (zonder film) wordt door de koster afgespeeld op de geluidsinstallatie.

Niet ingeroosterde diensten: 
Ondersteuning bij niet ingeroosterde diensten zoals rouw- en trouwdiensten is afhankelijk van beschikbaarheid beamist. Indien geen beamist beschikbaar kan zijn en de familie toch een fotoreportage op de schermen wil tonen zal men toestemming moet vragen aan de kerkrentmeesters. De Coördinator zal na een verzoek van betrokkenen proberen een afspraak te maken om uitleg betreffende de werking van de apparatuur te realiseren. Ondeskundig gebruik (instellingen aanpassen etc.) zal bij het eerstvolgende gebruik (Eredienst) voor vervelende verassingen kunnen zorgen.
Geen toestemming kerkrentmeesters en geen uitleg werking apparatuur?
Dan is gebruik van de apparatuur niet toegestaan.
terug