Kerkenraad Kerkenraad
Predikant: ds. Douwe de Roest


Voorzitter: dhr. André Verschoor

Scriba: mw. Ariana Vinke
Postbus 24, 4420AA Kapelle


Moderamen:
-Predikant
-Voorzitter Kerkenraad
-Voorzitter Diaconie
-Voorzitter Kerkrentmeesters
-ScribaDiakenen:
Postbus 139, 4420AD Kapelle

-dhr. Jos Marinissen (voorzitter)
-dhr. Kees Eversdijk (penningmeester)
-mw. Daniëlle Hoogesteger (secretaris)
-dhr. Quinten van de Vrie
-dhr. Gerard Kooiker
-mw. Nelie Schüller
-mw. Karin Faber

Ouderling-Pastoraal (tot 75 jaar):
-mw. Nicolette Landegent
-mw. Jessica Burger

Ouderling-Ouderen (75+):
-mw. Hanneke van den Berge
-Vacant 

Ouderling-Jeugd:
mw. Jarina op 't Hof

Ouderling-Kerkrentmeester:
Postbus 110, 4420AD Kapelle


-dhr. Willem Sanderse (voorzitter)
-dhr. Mart Gijzel
-dhr. Louis Reijnierse
terug