Kerkenraad Kerkenraad
Predikant: ds. Douwe de Roest


Voorzitter: dhr. André Verschoor

Scriba: mw. Ariana Vinke
Postbus 24, 4420AA Kapelle


Moderamen:
-Predikant
-Voorzitter Kerkenraad
-Voorzitter Diaconie
-Voorzitter Kerkrentmeesters
-ScribaDiakenen:
Postbus 139, 4420AD Kapelle

-dhr. Jos Marinissen (voorzitter)
-dhr. Kees Eversdijk (penningmeester)
-mw. Daniëlle Hoogesteger (secretaris)
-dhr. Quinten van de Vrie
-dhr. Gerard Kooiker
-mw. Nelie Schüller
-mw. Karin Faber

Ouderling-Pastoraal (tot 75 jaar):
-mw. Nicolette Landegent

Ouderling-Ouderen (75+):
-mw. Hanneke van den Berge
-mw. Addy Kruijsse

Ouderling-Jeugd:
mw. Jarina op 't Hof

Ouderling-Kerkrentmeester:
Postbus 110, 4420AD Kapelle


-dhr. Willem Sanderse (voorzitter)
-dhr. Mart Gijzel
-dhr. Louis Reijnierse
 
Vergaderingen Vergaderingen
Vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar.
De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden (en andere belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde vergadering of een deel daarvan toegelaten worden.
Plaatselijke regeling § 3.5 en 3.8