Kosters Kosters

-Voor de zondagen is een rooster opgesteld. Een aantal vrijwilligers doet dan om beurten dienst.

-Door de week kunnen we gebruik maken van een vaste koster en een hulpkoster.

-Reserveren van zalen moeten via de website (Verhuur) gedaan worden.
Lukt dit niet? Stuur dan een e-mail naar:

Vaste koster: dhr. Jan van der Gaag
e-mail:

Hulp koster: mw. Karin Faber
(zie Gemeentegids voor telefoonnummer)

terug