Kerk zijn in tijden van Corona....

Kerk zijn in tijden van Corona....
Kerk-zijn in tijden van corona
Met onderstaand bericht willen we u als bezoeker van de site en als gemeentelid op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken als het gaat om ons gemeente-zijn.

Achtergrond
De wereldwijde coronacrisis maakt dat we leven in een bijzondere tijd. Een tijd die voor veel mensen angst of onzekerheid meebrengt, en zorg om eigen gezondheid of om anderen. Voor ons als gemeente betekent het een tijd waarin we op onze God mogen vertrouwen en in gebed de nood van onze wereld aan God mogen voorleggen, en God mogen vragen om ontferming. Ook mogen we God vragen om een zegen – die nu zowel in persoonlijke situaties als voor ons als gemeente extra nodig voelt.

Als gemeente worden we door het virus in de kern geraakt. We zijn namelijk geroepen de lofzang gaande te houden en, specifiek in deze tijd, toe te leven naar de Goede Week en de opstanding van Onze Heer. We zijn geroepen om een licht te zijn in de wereld en om te zien naar onze omgeving, de plaats en straat waar wij wonen, zowel in praktische zin als met de bevrijdende en troostende boodschap van ons geloof. Deze beide essentiële roepingen – de zondagse eredienst en het omzien naar elkaar in brede zin – vragen in deze tijd om creatieve oplossingen, die dan ook worden gevonden.

Kerkdiensten
In lijn met het voorstel om bijeenkomsten van grote groepen niet door te laten gaan zijn alle kerkdiensten afgelast tot tenminste 31 mei (tenzij er aanleiding is ze eerder te hervatten). Dat geldt ook voor de avond-stiltemomenten op woensdagavond. En het geldt voor alle bijzondere extra diensten, zoals de afsluiting van de basiscatechese (22 maart) en de peuter-kleuterviering (17 mei) en de reguliere diensten in de Stille Week.

We gaan dóór met een zondagdienst via kerkdienstgemist.nl (of de link op de website van de kerk), of de Socie-app_ en de Facebook van de kerk. De eerste editie daarvan is goed ontvangen. Komende zondag (22 maart) zal dit in bijzondere vorm plaatsvinden met medewerking vanuit de Ring Goes en de Classis Delta. De zondagen daarna zal de vorm van 15 maart worden voortgezet. We richten ons erop dat in de kerk een zo klein mogelijk aantal mensen aanwezig is.

Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om in de Stille Week (zondag 5 april tot en met Pasen, zondag 12 april) de kerk juist 24 uur per dag te openen voor kleinschalig bezoek en met uitzendingen van ochtend- en avondgebeden. Ook aan een vorm om op Witte Donderdag en Stille Zaterdag de Maaltijd van de Heer te vieren wordt gewerkt. Zo willen we het fundament van ons geloof – de week van het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer – met elkaar een andere vormgeven.

Er zijn geen kerkdiensten en dus ook geen collectes. De diaconie stimuleert u om van tijd tot tijd een donatie te doen. De bedragen worden verdeeld (50/50) over kerk en diaconie. Zo blijven we ons diaconale werk doen en ons kerk-zijn mogelijk maken.

Groepsactiviteiten
Alle groepsactiviteiten die vanuit de kerk worden georganiseerd zijn per direct stopgezet. Dit geldt dus voor alle vormen van gespreksgroepen, jeugdclubs, Michacursus etc. Geplande activiteiten gaan tenminste in maart en april niet door. Ook de kerkenraadsvergaderingen gaan voorlopig niet door en worden deels via de app en deels door kleinere groepen afgehandeld. Andere gebruikers van ons gebouw is geadviseerd activiteiten op te schorten.

Pastorale en diaconale hulp
Omzien naar elkaar zal in andere vorm moeten, maar is tegelijkertijd extra belangrijk in deze tijd waarin sociale contacten worden beperkt.
Vanaf nu is er een vast telefoonmoment tussen 10.00 en 11.00 waarin ds. Douwe de Roest bereikbaar is. Ook huisbezoek of het voorbereiden van een uitvaart blijft met voorzorgsmaatregelen mogelijk. Er wordt gewerkt aan andere vormen van pastoraal omzien naar elkaar. Doe zelf wat u kunt voor mensen die u zelf kent – uit de kerk, maar ook in uw eigen straat/wijk.

Ook diaconale hulp kan nodig zijn. Hulp bij boodschappen, bezoek aan de huisarts, of financieel. Het kan zijn dat een eigen sociaal netwerk (tijdelijk) niet beschikbaar is. Hulp vanuit de kerkelijke gemeente is beschikbaar. Neem dan contact op met leden van de diaconie.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad en de predikant
André Verschoor – 06-23405365
Ds. Douwe de Roest – 06-54362708
 
terug