Meegeregistreerde lid Meegeregistreerde lid
Meegeregistreerden worden geregistreerd met het oog op hun relatie met een protestants lid. Door vertrek uit het (protestantse) gezinsverband (door overlijden van het lid, echtscheiding, verhuizing, etc.) wordt de meegeregistreerde verwijderd uit het ledenbestand, maar kan daarna wel als vriend opgenomen worden in de registratie.
terug