Ongedoopt Ongedoopt
Niet gedoopt? Het is mogelijk dat u als 'Vriend' in de registratie wordt opgenomen, of als 'Meegeregistreerd lid' bij een, bij onze gemeente, ingeschreven lid.
Ongedoopte, thuiswonende, kinderen (van een doop is het nooit gekomen) worden bij bereiken van 18 jarige leeftijd automatisch omgezet naar 'Meegeregistreerd lid'.

 
terug