Kerkbladen Kerkbladen
Ons kerkblad "Triade" is bedoeld als blad voor alle mededelingen/activiteiten/commissies van onze gemeente en wordt gratis aan de leden verstrekt.

Redactie Triade:  
Copy inleveren: 

Daarnaast is het mogelijk een (betaald)abonnement te
nemen op Kerkelijk Leven. Een tweewekelijks kerkblad
voor Zuid-Beveland Oost.
Wilt u een abonnement op Kerkelijk Leven? Stuur een e-mail naar 

Heeft u geen kerkblad ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar 
terug