Contact Algemeen Contact Algemeen

Kerkenraadsleden:
zie "Organisatie"

Mozeskerk:
Noordstraat 4 (Geen postadres)
0113-268423

Pastoraat: predikant vacant


Scriba:

Postbus 24, 4420 AA Kapelle
0113-562262

Koster:
dhr. Jan v/d Gaag: 0113-341075


Hulpkoster:
mw. Karin Faber: 0113-342962

Reserveren kerk/zalen:
Via de knop AGENDA / "Verhuur"
Vragen? Stuur dan een mail naar


Diaconie:
Voorzitter 0113-341196
Secretaris 0113-343726

Postbus 139, 4420 AD Kapelle

Kerkrentmeesters:
Voorzitter 0113-785001

Postbus 110, 4420 AD Kapelle

Ledenadministratie:
0113-343555


Auto dienst:
bellen voor zaterdagavond 19:00 uur
06-39786588

Bezorging Kerkbladen:
Contactpersoon Kapelle
dhr. Rinus van Waardenberg, 343800
dhr. Harry van Dijk, 342683
Contactpersoon Biezelinge
mw. Hannie Oele, 343000

Communicatieteam:


Redactie TRIADE:


Webmaster:

 

terug