Talent.... iedereen heeft het!

Talent.... iedereen heeft het!
Iedereen heeft talen maar wordt het ook altijd ten volle benut... Iedereen heeft talent maar komt het er altijd uit en/of wordt het op de juiste manier gebruikt?
Ik las deze week de Strijdkreet van het Leger des Heils, toeval of niet, met daarin verschillende verhalen van mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Verrassend hoe iemand laag ingeschat soms een leidsman voor velen kan zijn, maar ook de hoogontwikkelde ingenieur wat achteraf toch bleek tegen te vallen. 
Iedereen bezit gaven, bij sommigen blijven ze onopgemerkt of onbenut, bij anderen  succesvol. 
Ook onze predikant Douwe de Roest ging hierop in, mede gezien het feit van de bevestiging van de twee ouderling-kerkrentmeesters (iedereen gaat op een andere en eigen manier met bezittingen om... een vooruitziende niet altijd gelukkige wijze of wellicht een behoudende risicoloze wijze...) en had nu voor het eerst in 13 weken een fysiek gesprek met enkele kinderen.... het kan weer.
Vanaf volgende week (1 juli) weer nieuwe regels van kracht waarin kerkdiensten van 100 bezoekers weer op ouderwetser diensten gaan lijken, echter wel de 1,5 meter en niet zingen. Creativiteit gewenst dus.... we zijn benieuwd hoe het er volgende week gaat uitzien en wie welkom is en wie niet..... 
Ook werden vanmorgen Joop Visée en Martin Kuper resp in de functie van en ouderling kerkrentmeester bevestigd, Joop werd bovendien voorzitter van het college van kerkrentmeesters. 


DE WERELD VERKLEURT..... 

Deze week werd de wereld opgeschrikt door het totale zinloze geweld door de Amerikaanse politie tegen de weerloze burger George Floyd niet toevallig met een donkere huidskleur. In veel Amerikaanse staten staat blank en zwart lijnrecht tegenover elkaar. Feitelijk anno 2020 ondenk- en onverteerbaar. Acht minuten lang drukte het gezag zijn knie op 'smans keel totdat hij bezweek.... Het gevolg was vele demonstraties wereldwijd.... en terecht. 
Ook onze predikant Douwe de Roest haalde dit primair aan in zijn preek vanmorgen. Daarbij citeerde hij vele aantekeningen van een overdenking van zijn opa (ook predikant, evenals Douwe's vader was...). Zijn slogan was dan ook; "bewandel het pad der Liefde" ... haat met haat vergelden evenals strijd met strijd zal niet tot een oplossing leiden. wij kunnen nergen in de Bijbel terugvinden dat er ook maar enig onderscheid wordt gemaakt in ras, kleur,

karakter of afkomst.... Jood of Heiden; een ieder was even welkom en geliefd bij de Heer. Alleen Christus is de verzoening tussen mens en mens. De enige sleutel die alle problemen op kan lossen is de Liefde. Dat stond toen en nu nog steeds centraal als het juiste vaccin. Ook sprak Douwe dat ook in ons land helaas nog vaak vormen van racisme voorkomen en vaak wordt geselecteerd op kleur, ras en afkomst.... wellicht maken we ons daar zelfs weleens schuldig aan.... Christus kende die afscheidingen niet.... ook anno nu kunnen we als mens nog veel leren..... 


In Vuur en Vlam 

Deze week al kreeg elk lid een prachtige bos van drie Hortensia's geclompeteerd met een prachtige tekst! 
Deze dag stond zoals altijd in het teken van de bevestiging van de nieuwe ambtsleden en assistenten. 
Onze predikant trok in het Pinksterfeest wederom een vergelijking in het COVID19 tijdperk waarin wij nu leven..... 
Ook nu wordt ons opgelegd wat wel en wat niet te doen.... wat beter is wat niet en wat helemaal niet kan. 
Ook nu verzetten wij ons als mens soms, en ook vaak, tegen dit beleid en willen gaarne onze eigen regels bepalen. 
Aan de vruchten herkennen we de boom.... Als gelovigen zijn wij a.h.w. de takken van die boom en is ons werk goede vruchten te dragen, dat wil zeggen omzien naar de ander maar ook te handelen in liefde, zachtmoedigheid, 
Om kort te gaan: delen is mede dragen.... 
Ook was er een kindermoment.... Lotte deelde samen met Douwe tasjes uit in het kader vuur en vlam. De bedoeling is de komende week met dit tasje te "werken" ... volgende week gaat het tasje weer naar een ander en zo voorts.... 


De vijf nieuwe wijkassistenten zijn
- Irma Loomans (zij vervangt Wilma Maljaars)
- Ria van Asselt (zij krijgt de wijk van wijlen Addie Kruijsse) 
- Tanja Colijn (zij krijgt de wijk van Magda van Oosten) 
- Dicky van Dijk (zij krijgt de wijk van Roelien Dalemans)
- Lydia Bosselaar wordt assisten van Hanneke van den Berge 
- Roelien Dalemans wordt herbevestigd en krijgt de wijk van Trudy Jonker. 

Mieke Vleugel werd bevestigd als ouderling communicatieteam 
WillemienMoelker werd bevestigd als diaken 
Jarina op 't Hof werd verlengd als jeugdouderling
Quinten van de Vrie weerd verlengd als diaken  

Wij als gemeente mogen ons gezegend voelen met zulks een schat aan medewerkers en assistenten
die bereid zijn de zorg, prangende vragen, luisterend oor en bezoekmomenten op zich willen nemen!


Afscheid nemen bestaat niet..... 
Onze predikant Douwe de Roest citeerde de titelsong van dit Marco Borsatonummer 

aan in zijn overdenking afgelopen zondag. Afscheid nemen bestaat niet maar toch is het ontzettend hard en vaak oneerlijk iermand te moeten missen. Die gedachte hadden wij vorig jaar toen we plotseling afscheid moesten nemen van Addy Kruijsse Smallegange. De zondag stond in het teken van het afscheid van de ambtsdragers welke hun termijn ten einde was gelopen. Zo werd naast Addy in liefdevolle herinnering afscheid genomen van Louis Reijnierse,  Willem Sanderse en Nelie Schuller. Pastorale wijkassistenten die afscheid namen waren Trudy Jonker, Wilma Maljaars en Magda van Oosten. Komende zondag zullen de nieuwe ambtsdragers en pastoraal wijkassistenten worden bevestigd. 
De dienst werd muzikaal opgeluisterd met een nummer van het onlangs gestopte duo Elly en Rikkert "Ik moet weggaan...."
".... Ik moet weggaan, maar ik zal een mooie brief in jullie harten schrijven. Als je dan mijn woorden leest, weet je deat ik ben geweest...."
En zo had ieder deze morgen zeker een moment van afscheid nemen in gedachten...... Hemelvaartsdag..... verlaten maar nooit alleen.....
Dominee Douwe de Roest hield het deze donderdag erg persoonlijk.... 
. en hield het dicht bij huis. Hemelvaart is verlaten. wanneer hij 's morgens zijn zoon naar de kinderdagopvang brengt en hem vaarwel zegt is dit een vorm van los - verlaten... Zijn ogen zijn dan vol verwachting wat er gaat gebeuren en toch ook angstig in de trend van "papa laat me (niet) alleen....".  Verheugd kijkt hij dan als het tijdstip van ophalen aanbreekt en gelukkig bovendien.... Zo is Hemelvaartsdeag voor elk van ons. Even, soms iets langer voor ons gevoel, zijn we verlaten, maar we zijn nooit alleen. Zijn nabijheid is altijd daar. Vaak is ons verwachtingspatroon, zeker op onzekere en bange tijden vaak zeer hoog en wordt soms - vaak niet voldaan hieraan. Vaak zijn wij dan te ongedurig of druistig, onze Heer is altij bij ons. Jezus vertrekt naar de Hemel, naar zijn Vader om hem het goede nieuws te brengen hetgeen op aarde is gezien/gebeurd, maar niet nadat zijn discipelen waren gezegend.... zij konden zijn werk voortzetten. Ook voor ons ligt deze schone taak voor nu en in het verschiet. Zeker in Coronatijd is een boekensteun meer dan welkom voor velen, en met name de ouderen en (chronisch)zieken onder ons. Ook zondag zullen weer een aantal ambtsdragers hun taken overdragen aan nieuwe enthousiaste opvolgers... voor beiden spannend... wat komt er op mijn pad en gaat het allemaal wel goed zonder mij.... ook dát is loslaten....
Het frame wat was gebruikt voor de paastijd werd nu gebruikt met een open ruimte, daarboven een wolk en daarboven een prachtige roos, de Hemel uitbeeldend... 
De dienst werd gecompleteerd met een prachtig filmpje van de zandmaker die Hemelvaartsdag prachtig bracht.... 
terug