Sleutel.... om te openen Sleutel.... om te openen
Zoals bijna gebruikelijk benut Bindert de Jong zijn vakantie om Zuidelijk te trekken voor familiebezoek. Traditiegetrouw wordt daar dan ook een preekbeurt in onze kerk aan gekoppeld waar wij uiteraard zéér gelukkig mee zijn! 
Deze week was Bindert in een ietwat sombere gemoedstoestand en liep langs de Westerschelde toen een man hem aansprak en vroeg wat hij aan het doen was e.d. Dat gesprek nam zulks een positieve wending in zijn geest dat zijn neerslachtige humeur een kentering maakte naar optimisme.... Hij sprak dat iedereen dat wel kende of tegenkwam in zijn of haar leven. Momenten en/of gebeurtenissen die je leven of humeur van het ene op het anere moment drastisch kunnen wijzigen. Positief of negatief. Voor veel mensen kan muziek zo'n omwenteling zijn. Vaak is het ook goed om bij zulke momenten tot jezelf te komen... en weer dichter bij God. In feite kan zo'n moment de sleutel zijn het licht weer toe te laten in je leven en alles weer vanuit een geheel andere, positieve invalshoek te zien.... 
Zacheus uit de lezing deze morgen was letterlijk en figuurlijk klein, maar doordat hij het licht weer toeliet werd hij een groot mens.... 

Persoonlijk kan ik zeggen dat het laatste halfjaar ik de natuur als het licht heb ervaren en alle kleine dingen die vroeger normaal waren ik nu als bijzonder en nóg meer als een stuk van de Schepping zie... Soms moet er wel eens iets ingrijpends in je leven gebeuren om dát weer te zien.... Ik denk dat een ieder van ons zulke momenten kent of heeft gehad....
Bindert verwoordde dit deze morgen haarfijn.... 
terug