Eindelijk.......!! Eindelijk.......!!
Inderdaad ..... eindelijk!! 
Feitelijk stond de doop van Elisa Johanna Klapwik, de dochter van Suzanne en Maarten Klapwijk gepland voor 15 maart, maar zoals een ieder weet is er heel veel in het water komen te vallen zo ook in het wijwater...
Het was een bijzondere dienst.... na zoveel maanden wachten. Onze predikant Douwe legde de adem centraal in zijn overdenking.... hoe mooi om voor het eerst je kind te horen ademen, teken van leven.... soms kan het ook mooi zijn na een lang, vredig leven de laatste adem uit te blazen... In het leven moet je soms de adem inhouden.... een lange adem hebben....
De dienst werd omjlijst door prachtige zang  van Janine van der Ploeg, bijgestaan op piano door Johannes Prins.
Het was fijn dat nu, 6 maanden later, de Heilige Doop toch door kon  gaan voor de overgelukkige ouders!terug