The Sound Of Silence.... The Sound Of Silence....
Beste gemeenteleden,
 
Naar aanleiding van de lockdown waarin ons land verkeerd, heeft het moderamen van de Mozeskerk besloten dat er tot en met 17 januari 2021 geen mensen naar de vieringen mogen komen. Uiteraard worden de vieringen wel uitgezonden via kerkdienstgemist.
Hoewel gebedshuizen uitgezonderd zijn van verdergaande maatregelen roept de PKN op tot solidariteit. Vele PKN gemeenten volgen de oproep tot solidariteit. De Mozeskerk neemt eveneens haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook in deze kerstperiode, om over te gaan op online vieringen.

De uitnodigingen die reeds verstuurd zijn worden dus ingetrokken.
Uiteraard zullen er bij elke viering wel mensen aanwezig zijn die naast de voorganger een taak hebben: ouderling van dienst, organist, leden van de zanggroep, koster, bediener beamer en bediener kerk-tv.
De zangavond op zaterdag 19 december a.s. zal wel doorgaan, deze wordt namelijk ook digitaal uitgezonden.
 
We wensen alle gemeenteleden ondanks deze moeilijke tijd gezegende feestdagen, waarbij we uit mogen zien naar een goed 2021.
 
Moderamen Mozeskerk

 
terug