Voorkeurlid Voorkeurlid
Wanneer iemand verhuist naar een andere gemeente wordt deze persoon automatisch overgeschreven naar de nieuwe kerkelijke gemeente. Het is mogelijk om bij de oorspronkelijke gemeente ingeschreven te blijven als voorkeurlid. Men kan dit bij de ledenadministratie van de oude gemeente aanvragen. Na acceptatie door de kerkenraad wordt men dan ingeschreven.
terug