Vriend Vriend
In de Kerkorde is vastgelegd dat het mogelijk is om personen, die zich niet aansluiten bij een kerkelijke gemeente, toch op te nemen in de registratie. Bijvoorbeeld wanneer deze personen wel graag de kerkdiensten bezoeken of meedoen aan kerkelijke activiteiten. In de kerkorde van de Protestantse Kerk wordt specifiek vermeld dat het pastoraat ook naar hen uitgaat. De rechten en plichten, die voor overige gemeenteleden gelden, zijn op 'vrienden' niet van toepassing. Een 'vriend' wordt bij verhuizing buiten het gebied van de oorspronkelijke gemeente niet doorgegeven aan de nieuwe gemeente.
terug