Wijzigingen doorgeven Wijzigingen doorgeven
-Adreswijzigingen: komen automatisch bij de ledenadministratie binnen.  Verhuizing naar een ander dorp/stad? Dan wordt u overgeschreven naar de betreffende kerk in uw nieuwe wijk. 'Voorkeur' om bij onze gemeente te blijven? Neem dan contact op met de oude ledenadministratie. Bij acceptatie door de kerkenraad wordt u ingeschreven als 'Voorkeurlid'. De ledenadministratie in uw nieuwe woonplaats moet in dat geval op de hoogte gebracht worden.

-Geboorte: graag een kaartje naar de scriba en ook een bericht naar de ledenadministratie. Met het geboortekaartje geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen opnemen van uw kindje in de ledenadministratie van onze gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland. Tevens geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen opname in de Sila-registratie. Dus verhuisberichten etc. mogen bij onze administratie binnen komen.

-Burgelijke staat: komt automatisch binnen. Wij krijgen niet door of dit een huwelijk of geregistreerd partnerschap betreft. Gebruik naam partner? Graag zelf aan ons doorgeven.

-Overlijden: neemt u contact op met de predikant(e) of, bij geen gehoor, de scriba
Bericht van overlijden komt na enkele dagen, via de landelijke ledenadministratie,  automatisch binnen bij de ledenadministratie.

-Uitschrijven: Wij vinden het jammer dat u het lidmaatschap van onze kerk wilt beëindigen. Uiteraard respecteren wij uw verzoek en zullen uw gegevens uit de ledenregistratie verwijderen. Mocht u later alsnog tot een ander inzicht komen, dan willen wij u nu vast laten weten dat u van harte welkom bent.
Belangrijk!
Uitschrijven is niet nodig indien u zich wilt overschrijven naar een andere, bij de Protestantse kerk horende gemeente. Onze ledenadministratie kan de overschrijving voor u regelen. (Of u laat de nieuwe gemeente dit regelen)
Uitschrijven moet schriftelijk gebeuren.

Melden wijzigingen graag via:
Contactformulier "Ledenadministratie"
of
e-mail naar: leden@pknkapellebiezelinge.nl

Zodra de ledenadministratie uw wijziging heeft ontvangen zal dit worden doorgegeven (indien van toepassing) aan: pastorale team, verjaardagsfonds, scriba, penningmeester, kerkbladen bezorging.
terug