Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster

het bijbelleesrooster voor de komende tijd plaatsen 

Do. 29 juli         Joh. 6: 47-59                Harde woorden?
Vr. 30 juli          Joh. 6: 60-71                Scheiding
Za. 31 juli         Marcus 7: 1-13              Wet en traditie
Zo. 1 aug.        Marcus 7: 14-23             Van binnenuit
Ma. 2 aug.        Marcus 7: 24-37            Open
Di. 3 aug.         Marcus 8: 1-13              Teken
Wo. 4 aug.       Marcus 8: 14-26             Blind en ziende
Do. 5 aug.        Marcus 8: 27-9:1           Wie is Jezus?
Vr. 6 aug.         Marcus 9: 2-13              Verschijning
Za. 7 aug.         Psalm 74                      Vraag om actie
Zo. 8 aug.        Romeinen 14: 1-12        Plicht v/d sterke
Ma. 9 aug.        Romeinen 14: 13-23      Overtuiging
Di. 10 aug.       Romeinen 15: 1-13        Bijbelstudie
Wo. 11 aug.      Psalm 86                      Roep om hulp
Do. 12 aug.      Spreuken 10: 1-17         Goed gedrag
Vr. 13 aug.       Spreuken10: 18-32        Tegenstellingen
Za. 14 aug.       Galaten 1: 1-12             Geen ander
Zo. 15 aug.       Galaten 1: 13-24            Paulus’ roeping
Ma. 16 aug.      Galaten 2: 1-14             Ruimte
Di. 17 aug.        Galaten 2: 15-21            Paulus en Petrus
Wo. 18 aug.      Psalm 124                     Onze hulp

 
 
terug