Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster

Maandag 24januari              Jesaja 44: 1 - 8              Wie is als Hij?    
Dinsdag 25 januari            :  Jesaja 44: 9 - 17            Menselijk ambacht   
Woensdag 26 januari           Jesaja 44: 18 - 23          Het werk van je handen ....     
Donderdag 27 januari           Jesaja 44: 24 - 45:7       Goddelijk ambacht     
Vrijdag  28 januari                 Jesaja 45: 8 - 13            Het werk van Zijn handen    
Zaterdag 29 januari     :         Lucas 4:; 1 - 13              Het woord beschermt    
Zondag 30 januari                 Lucas 14: 14 - 30           Het woord irriteert
Maandag 312 januari            Lucas 4: 31 - 44             Het woord geneest  

terug