Een ommetje met....

Een ommetje met....
 ....Nu het nog altijd niet mogelijk is om in grotere groepen bij elkaar te komen, hebben we nagedacht over mogelijkheden om elkaar binnen de huidige maatregelen toch wat vaker te kunnen ontmoeten.
Bij deze nodigen wij u en jou van harte uit om eens een ommetje te doen  met een gemeentelid. Dat kan te voet maar ook op de fiets of met de scootmobiel. In de weken tussen Pasen en Pinksteren verzamelen we op alle dinsdag- en donderdagavonden om 19.30 uur op het schoolplein van het Saamdeel. We maken ter plekke tweetallen en jullie bepalen zelf de afstand en de route. Van tevoren aanmelden is niet nodig en je kunt zelf bepalen hoe vaak je mee wilt doen. Neem ook gerust iemand mee van buiten de gemeente! Een mooie gelegenheid om bij te praten met gemeenteleden die je misschien lang niet heb gesproken of juist om iemand wat beter te leren kennen. De eerste keer is dus op dinsdag 6 april. Weet je welkom!
Voor vragen kun je contact opnemen met Karin Faber of Hilde Kooiker (06-23870783)
 
terug