Ledenadministratie Hervormde kerk Kapelle Ledenadministratie Hervormde kerk Kapelle
Leden van H.K. welke verhuizen van adres boven de spoorlijn naar adres onder de spoorlijn worden veelal automatisch overgeschreven naar de Mozeskerk.
Onderlinge afspraak gemaakt tussen ledenadministratie Hervormd Kapelle en Mozeskerk om deze personen weer 'terug te zetten' naar de oorspronkelijke H.K.
Voor studenten van H.K. welke na een studie terug keren naar huis geldt het zelfde. Ook zij komen bij de administratie van de Mozeskerk binnen.
terug