Kerkbladen Kerkbladen
Ons kerkblad "Triade" is bedoeld als blad voor alle mededelingen / activiteiten / commissies van onze gemeente en wordt gratis aan de leden verstrekt.

Redactie / copy inleveren:
triade@pknkapellebiezelinge.nl

Daarnaast is het mogelijk een (betaald)abonnement te
nemen op Kerkelijk Leven. Een tweewekelijks kerkblad
voor Zuid-Beveland Oost.
Wilt u een abonnement op Kerkelijk Leven? Stuur een e-mail naar:

mozeskerk@pknkapellebiezelinge.nl

Heeft u zaterdagochtend nog geen kerkblad ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar:

mozeskerk@pknkapellebiezelinge.nl

Triade alleen via e-mail ontvangen?
Stuur een e-mail naar:
leden@pknkapellebiezelinge.nl
of maak gebruik van het contactformulier.
terug