Versoepelingen kerkbezoek en zang Versoepelingen kerkbezoek en zang

 ... meer mensen tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn. De kerkenraad heeft besloten mee te gaan met deze richtlijn. Vanaf zondag 13 juni mogen er 60 personen in de kerk aanwezig zijn (exclusief medewerkers). Het aantal uitnodigingen is inmiddels opgehoogd. 

Ook mag er vanaf zondag weer gezongen worden tijdens de kerkdiensten, dit mag alleen op praatniveau; zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken.  
We zijn blij met deze versoepelingen. 
Uit4eraard zijn wel nog de basisregels van toepassing. 
Fijne diensten gewenst!

Kerkenraad Mozeskerk. 

terug