WE DENKEN AAN

WE DENKEN AAN
We denken aan...
Achter in de kerk, is een ruimte ingericht, waar we de overleden gemeenteleden in herinnering houden.
Tijdens de dienst van afscheid wordt een kiezel met naam en sterfdatum van de overledene bij de gedenkboom gelegd.
Tijdens de Laatste zondag kerkelijk jaar (eind november) wordt de kiezel weer op de liturgische tafel voor in de kerk gelegd. De familie kan deze steen meenemen naar huis.
terug