Zondag a.s. Zondag a.s.
 
Lees hier alvast de liturgie 

 
Zondag 17 oktober 
Onze eigen predikant Douwe de Roest ging voor in de eredienst wat wederom een bijzondere was, nu er iedere keer meer mogelijk is worden deze vanzelf bijzonder na anderhalf jaar verstoken te zijn geweest van samenzijn, zang en vieringen. Afgelopen zondag trad  het zo goed als volledige zangkoor op. Het koor is er vanaf het van de pandemie begin maart vorig jaar altijd voor ons geweest. Vaak kregen de gebrachte liederen thuis een geheel anderee lading c.q. insteek. Ruben Jobse bedankte het koor dan ook uitbundig gevolgd door een groot applaus van de bezoekers. 
De dienst droeg als thema Stilte in je hart. Het werd een zeer treffende, soms emotionele, maar erg mooie overdenking... Douwe droeg een prachtvoorbeeld aan van een vader die op ziekenbezoek bij zijn kind kwam.... gedurende het uur werd er geen woord gezegd.... Na een uur pakte de vader zijn hoed om aanstalten te maken waarop het kind sprak: " dit bezoek is makkelijk te resumeren...", waarop de vader sprak : "... dan moet jij dat maar ns proberen....." . Om er maar mee te zeggen dat in de stilte ontzettend veel gezegd kan worden... Het kan soms verstikkend werken, soms ontstaat het door onvermogen, angst, niet de eerste steen durven gooien, Stilte is een heel breed begrip. Is het mooiste van het dankgebed niet het stille moment waarin we persoonlijk alles bij Hem mogen brengen?? Zeker in deze extreem drukke tijd op alle gebied is stilte meer dan gewenst... moment om tot jezelf te komen, te resetten, te overdenken of te relativeren... Zelfs in de muziek klinkt dit terug als in "Het is zo stil in mij"  van Dik Hout en "Woorden zonder woorden" van de Kast. 
Maar ook in hedendaagse tijd zijn er vele therapievormen voor het (her)vinden van rust en bezinning, individueel of in groepsvorm. Stilte in je hart is dus van groot belang. 
De plaats die tegenwoordig meer en meer bezocht wordt, niet alleen door predikanten maar ook gewone burgers is het klooster. Ons land kent er nog vele waarvan het klooster in Cuijk, Sint Agathas (op de foto)

het oudste is. het stamt uit 1371. Het alleroudste ter wereld staat in de Sinai en is het Catharinaklooster..... het werd in het jaar 356 gebouwd en .... nog steeds in gebruik.... 
Hierdoor was deze morgen een prachtdienst waarin veel ingredienten aanwezig waren. 
 
terug