Basiscatechese Basiscatechese


Voor wie is de basiscatechese?

De basiscatechese is voor kinderen van 11 en 12 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool). Iedereen die mee wil doen mag komen.
De catechese wordt gegeven door ouders, gemeentleden en de predikanten.

 
Hoe is de opbouw? De basiscatechese begint als de kinderen in groep 7 van de basischool zitten. In een groep van ongeveer 8 kinderen krijg je les. De lessen worden meestal ’s avonds gegeven.
Het eerste blok loopt van oktober tot en met november (8 lessen).
Het tweede blok van januari tot ongeveer half maart (8 lessen).
 
Dit gaat ook zo in het tweede jaar.
Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende thema’s. Om je een indruk te geven zullen we wat onderwerpen uit het 1e blok noemen: het kerkgebouw, voorwerpen en symbolen, de muziek, de doop  en bidden in de kerk.
 
Naast de lessen maken we ook uitstapjes naar o.a. een RK-kerk, Het Leger de Heils, een synagoge e.d.
In de lessen proberen we de kinderen een indruk te geven van wat het geloofsleven zoal inhoudt.
Het jaar wordt afgesloten met bijv. een uitstapje naar het Bijbels museum.
Aan het eind van het jaar is er een dienst voor en door de kinderen.
In deze dienst wordt er afscheid genomen van de tweede jaar.
terug