Kerkenraad Kerkenraad
Moderamen:
-Predikant
-Voorzitter Kerkenraad
-Voorzitter Diaconie
-Voorzitter Kerkrentmeesters
-Scriba

Predikant: ds. Douwe de Roest
predikant@pknkapellebiezelinge.nl

Voorzitter: dhr. Ruben Jobsen 
voorzitterkerkenraad@pknkapellebiezelinge.nl

Scriba: mw. Judith Groeneweg 
Postbus 110, 4420AD Kapelle
scriba@pknkapellebiezelinge.nl

Diakenen:
Postbus 139, 4420AD Kapelle
diaconie@pknkapellebiezelinge.nl
-dhr. Jos de Regt (voorzitter)
-dhr. Kees Eversdijk (penningmeester)
-mw. Daniëlle Hoogesteger (secretaris)
-dhr. Quinten van de Vrie
-dhr. Gerard Kooiker
-dhr. Frits Lunenborg 
-mw. Willemien Moelker 

Ouderling-Pastoraal (tot 75 jaar):
-mw. Nicolette Landegent
-mw. Anneke Kole

Ouderling-Ouderen (75+):
-mw. Arja van Harten 
-Vacant 

Ouderling-Communicatie:
mw. Mieke Vleugel 

Ouderling-Kerkrentmeester:
Postbus 110, 4420AD Kapelle
kerkrentmeesters@pknkapellebiezelinge.nl
-dhr. Joop Visee (voorzitter)
-mw. Ineke Bouwens - van de Vrie (secretaris) 
-dhr. Martin Kuper 
 
Vergaderingen Vergaderingen
Vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar.
De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden (en andere belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde vergadering of een deel daarvan toegelaten worden.

Plaatselijke regeling § 3.5 en 3.8