Presentatie op de schermen Presentatie op de schermen
Beamteam
Vrijwilligers doen dienst volgens rooster.
Alle aanvragen om te 'beamen' via beamteam@pknkapellebiezelinge.nl

Orde van dienst
Graag uiterlijk woensdagmiddag 17:00 uur aanleveren.
(Gast)voorganger levert de liturgie aan via e-mail: liturgie@pknkapellebiezelinge.nl
De mail wordt dan doorgestuurd naar (o.a.) het beamteam. Materiaal graag digitaal via Microsoft Word aanleveren.

Collecte
Beamteam zoekt collecteposter via de website van de PKN.
Ingeval van “eigen” collectedoel zal de diaconie, op verzoek beamteam, zelf een passend plaatje moeten aanleveren. Indien geen plaatje/foto aangeleverd wordt zal het collectedoel in platte tekst worden weergegeven (dus zonder plaatje).
-Andere onderwerpen (in overleg met diaconie) tijdens de collecte tonen? Dan graag tijdig aangeven.

Schriftlezing
Standaard wordt de NBV gebruikt.
Lezing uit bijvoorbeeld “Bijbel in Gewone taal” zal indien gewenst door voorganger aangeleverd moeten worden in Word. De beamist maakt e.e.a. dan beamklaar. Achtergrond blijft het zelfde als bij NBV. Of, indien door voorganger gewenst, op witte achtergrond met zwarte letter.

Liederen
Prot. Gem. K-B-E heeft een abonnement op “Liedboek online” Alle coupletten zijn voorzien van noten.
In principe worden liederen met noten getoond op witte achtergrond en zwarte notatie tekst en noten. In de lijdenstijd kan ook gekozen worden voor een zwarte achtergrond met witte notatie tekst en noten. E.e.a. te bepalen door de voorganger.
Liederen (anders dan uit het liedboek) waarbij de noten ontbreken worden met platte tekst getoond.
Aangeleverd bladmuziek met noot moet uiteraard geschikt zijn om op de schermen te kunnen projecteren.

Filmpjes en muziek (YouTube)
Filmpjes geconverteerd aanleveren in mp4. 
Muziek geconverteerd aanleveren in mp3.

Niet ingeroosterde diensten
Ondersteuning bij niet ingeroosterde diensten zoals rouw- en trouwdiensten is afhankelijk van beschikbaarheid beamist. Indien geen beamist beschikbaar kan zijn en de familie toch een fotoreportage op de schermen wil tonen zal men toestemming moet vragen aan de kerkrentmeesters. Een lid van het beamteam zal na een verzoek van betrokkenen proberen een afspraak te maken om uitleg betreffende de werking van de apparatuur te realiseren. Ondeskundig gebruik (instellingen aanpassen etc.) zal bij het eerstvolgende gebruik (Eredienst) voor vervelende verassingen kunnen zorgen.

Geen toestemming kerkrentmeesters en geen uitleg werking apparatuur?
Dan is gebruik van de apparatuur niet toegestaan.
terug