Vrijwilligers Vrijwilligers
Onze gemeente kan absoluut niet zonder haar vrijwilligers.

Voor bezorging kerkblad tot het onderhouden van de tuin rond de kerk zijn vele handen nodig.

Opsomming van alle vrijwilligers resulteert in een lange lijst, waarbij de kans op het niet vermelden groot is:
 • Autodienst
 • Basiscatechese leiding
 • Beamteam
 • Beheer e-mail accounts
 • Beheer verhuur-website
 • Beheer leden-website LRP
 • Bezoekdames
 • Bloemen bezorgen/opmaken
 • Bingo organisatie
 • Calligrafisten
 • Cederhofdienst verzorgers
 • Clubleiding
 • Communicatieteam
 • Diakenen + ondersteuner
 • Fotografen
 • Gezin-School-Kerk commissie
 • Grootletter opstellers en bezorgers
 • Jeugdwerk leiding
 • Kerk TV bedieners
 • Kerkblad bezorgers, redactie, distributie
 • Kerkrentmeesters + ondersteuning
 • Kinderavondmaaldienst
 • Kosters (zondag en door de week)
 • Ledenadministratie
 • Lied begeleiding (onbekend lied oefenen)
 • Muzikanten
 • Nevendienst
 • Oppasdienst
 • Ouderlingen
 • Pastoraal wijkassistenten
 • Preekvoorziening
 • Schoonmakers
 • Schuld-hulp-maatjes
 • Scriba
 • Startzondag commissie
 • Tuin onderhouden
 • Verhuur agenda onderhouden
 • Verjaardagfonds
 • Webmaster
 • Welkom commissie (zondagochtend)
 • ZWO - leden
terug