Predikant Predikant
Predikant@pknkapellebiezelinge.nl
Ds. D.H. de Roest
Klaproos 92
4421ML Kapelle
06-54362708
 
Scriba Scriba
Judith Groeneweg Boere
scriba@pknkapellebiezelinge.nl
Postbus 110
4420 AD Kapelle
 
Moderamen Moderamen
moderamen@pknkapellebiezelinge.nl
 
Pastoraat Pastoraat
pastoraat@pknkapellebiezelinge.nl
Contactformulier Pastoraat
 
Koster Koster
koster@pknkapellebiezelinge.nl
06-51183411 (hoofdnummer)
06-41285636 (reservenummer)
 
Reserveren kerk/zalen Reserveren kerk/zalen
Reserveren van kerk/zalen 
Verhuur Mozeskerk
Voor vragen gebruik dan het onderstaande mailadres:
reservering@pknkapellebiezelinge.nl
 
Diaconie Diaconie
diaconie@pknkapellebiezelinge.nl
Contactformulier Diaconie

Postbus 139
4420 AD Kapelle
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknkapellebiezelinge.nl
penningm@pknkapellebiezelinge.nl

Contactformulier Penningmeester
Postbus 110
4420 AD Kapelle
 
Coördinator Uitvaartdiensten Coördinator Uitvaartdiensten
coordinator@pknkapellebiezelinge.nl
 
Jeugdzaken Jeugdzaken
jeugdwerk@pknkapellebiezelinge.nl
 
Ledenadministratie Ledenadministratie
leden@pknkapellebiezelinge.nl
Contactformulier Ledenadminstratie
 
Auto dienst Auto dienst
Telefoonnummer in kerkblad Triade.
Graag bellen voor zaterdagavond 19:00 uur.
 
Kerkbladen Kerkbladen
Redactie Triade
triade@pknkapellebiezelinge.nl

Bezorging
leden@pknkapellebiezelinge.nl
Contactformulier Ledenadministratie
 
Communicatieteam Communicatieteam
communicatieteam@pknkapellebiezelinge.nl
Contactformulier Communicatieteam
 
Webmaster Webmaster
Rogier Groeneweg
webmaster@pknkapellebiezelinge.nl
Contactformulier Privacyverklaring