Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Postadres:
Postbus 110, 4420AD Kapelle
kerkrentmeesters@pknkapellebiezelinge.nl

IBAN gegevens:
NL11RABO0168985012

Penningmeester:
penningm@pknkapellebiezelinge.nl

Taken en verantwoording: zie "Plaatselijke Regeling"

Collectebonnen: zie onder "Kerkdiensten"
Verhuur: zie onder "Mozeskerk"


De kerkelijke bijdrage van onze Kerk is een belangrijke inkomstenbron.
Bijna 75% van de jaarlijkse uitgaven moeten worden gedekt door deze bijdrage.

Door middel van het boekje Kerkbalans wordt u in februari hierover geïnformeerd en wordt u gevraagd om uw financiële bijdrage .
U kunt deze op verschillende manieren voldoen.
Met maandelijkse (automatische) overschrijvingen, of u kunt in één of meerdere termijnen betalen.
Realiseert u zich dat de uitgaven van onze kerk het hele jaar doorgaan, dus als iedereen pas op het eind van het jaar betaalt ontstaan er liquiditeitsproblemen.
Het is elk jaar weer een hele toer om de begroting rond te krijgen en aan onze financiële verplichtingen te voldoen.
Gemeente van God zijn is, naast alle andere activiteiten, ook
onze verantwoordelijkheid nemen voor de financiële verplichtingen van onze Kerk .

Bij betalingen graag vermelden in het opmerkingenveld;
naam, adres en kerkelijke bijdrage
Rek. nr.  NL11RABO 0168985012
t.n.v. Protestantse gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk
 
terug