Jeugdwerk algemeen Jeugdwerk algemeen
We zijn heel blij met het vele jeugdwerk dat er binnen onze kerk bestaat:
  • Elke zondag is er oppasdienst voor de allerkleinste kindertjes.
  • Er is elke week kindernevendienst voor de jongeren van de basisschool.
  • Jaarlijks worden er speciale diensten georganiseerd die gericht zijn op kinderen van de basisschoolleeftijd: Palm Pasen, Avondmaalsdienst met en door kinderen, Gezin-School-Kerkdienst, peuter-/kleutervieringen.
  • De activiteitencommissie verzorgt in voor- en najaar vakantie een recreatief  programma. Knutselen en Bingo zijn daar de bezigheden. Ook organiseren zij, aan het eind van het seizoen, een afsluiting voor de kinderen van de kindernevendienst. Een vossenjacht, bezoek kinderboederij o.i.d.
  • Samen met Herv. Gemeente Kapelle wordt het Kinderkerstfeest georganiseerd.
  • Bascatechese is er voor kinderen uit groep 7 en 8.
  • Na de basiscatechese is er “18-Hoog”: De trap naar de zolder van de Mozeskerk telt 18 treden. De zolder is ingericht als jeugdhonk. Er zijn twee clubs:

12+ groep
Om de week komen de jongeren van de 12+ bij elkaar. We praten, discussiëren en denken na over het geloof en over alledaagse dingen die ons
bezig houden in het dagelijks leven. We wisselen een leuke/ontspannen groepsactiviteit af met een gesprek rondom een thema. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een quiz, korte filmpjes van Denkstof of een spel. We eten een paar keer in het clubseizoen samen.
Naast de vaste clubavonden helpen we ook mee met het ophalen van kerstbomen, het verkopen van spullen tijdens Actie Bamboes, gaan we met
elkaar naar de EO-Jongerendag, organiseren we een jeugddienst en houden we ter afsluiting een slotactiviteit.
Zit jij in de 1 e , 2 e of 3 e klas van de middelbare school en lijkt het je leuk om te komen kijken/meepraten? We hebben één keer in de twee weken een clubavond.

Kom gezellig eens een keer langs, laat het ons dan even weten via e-mail: gezamenlijkjeugdwerk@gmail.com

Bijeenkomsten
Tijd: 19.15 tot 20.30uur
Leiding: Hilbert Bosman, Sander Slabbekoorn, Suzanne en Maarten Klapwijk
Locatie: 18-hoog / Plein 5
Startdatum: 18 september

15+ groep
In de 15+ groep komen jongeren één keer in de twee weken op zondagavond bij elkaar. Deze groep is voor jongeren vanaf de 4 e klas van het
middelbaar onderwijs. Het hele jaar door hebben wij een leuk en gevarieerd programma waarbij het geloof, samen zijn en gezelligheid voorop staan. We doen elk jaar mee aan Sirkelslag en Actie Bamboes en we organiseren zelf een kerkdienst en het ouderendiner. Maar we willen ook wel eens samen naar een kerkdienst gaan, samen eten of naar het strand. Vind je het leuk om je met jongeren van jouw leeftijd gezellig bij elkaar te
komen?

Je bent welkom op een van onze clubavonden! Laat het ons dan even weten via e-mail gabchrisarias@gmail.com of app 06-40465239.

Bijeenkomsten
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Leiding: Dick Jan de Lange, Joke Wesdorp, Marlotte Eversdijk, Javier en
Christianne Arias 
Locatie 18-hoog / Plein 5
Startdatum: 25 september

We voelen ons een meer dan gezegend mens, wetend dat er zoveel mensen zich in zetten voor onze jongeren!

Het jeugdwerk: waar een kleine gemeente zo groot(s) in kan zijn!

 
terug