NAAM MOZESKERK

NAAM MOZESKERK
Medio 2004, voor of tijdens de restauratie van de (toen nog) Hervormde kerk, kreeg koster Adri van de Velde (16-11-1941 / 04-01-2006) de vraag van een kleinkind: waarom heeft deze kerk geen naam? Goede vraag!
Adri deed de kerkenraad het voorstel om de naam "Mozeskerk" te gaan gebruiken. Adri heeft uitgelegd waarom die naam "Mozeskerk" bij hem opkwam.

Voor administratief gebruik werd een oude stempel gebruikt. Op die stempel stond o.a. een op het water drijfvend biezen kistje van Mozes, voorstellende de kerk, die door God bewaard wordt.
De kerkenraad ging unaniem akkoord met de voorgestelde naam.
Na de restauratie werd de kerk tijdens een feestelijke dienst dd 30 januari 2005 weer in gebruik genomen. Dit was een mooie gelegenheid om tevens de nieuwe naam bekend te maken.
terug