Diaconie Diaconie
-Postadres: postbus 139, 4420 AD Kapelle
-e-mail: diaconie@pknkapellebiezelinge.nl
-Namen van diakenen: zie "Kerkenraad"

-Informatie over collectebonnen: zie onder "Kerkdiensten"

-Taken en verantwoording: zie Plaatselijke regeling"

-IBAN gegevens diaconie:
NL69RABO0331502909

-Uitleen hulpmiddelen:
Scootmobiel  en rollators beschikbaar voor bruikleen
De Diaconie heeft door schenkingen van derden de volgende hulpmiddelen ter beschikking:  
Scootmobiel voor binnen type HS-295E
Scootmobiel  voor buiten, type RvS-535
Rollators (verschillende modellen)
Grote loupe (voor slechtzienden)
De Diaconie stelt deze hulpmiddelen in bruikleen ter beschikking aan diegenen die hulpbehoevend zijn maar die ten gevolge van de verscherping van de WMO deze hulpmiddelen  via de reguliere kanalen niet of moeilijk verkrijgen kunnen.
Dus mocht u voor korte of langere tijd moeilijk ter been of slechtziend zijn, en gebruik willen maken van één van de genoemde hulpmiddelen, neemt u dan contact op met de Diaconie.
De vergoeding voor het in bruikleen gegeven hulpmiddel wordt in onderlinge samenspraak vastgesteld. Een vergoeding komt indirect via de Diaconie altijd weer ten goede van de zwakkeren in de samenleving, dichtbij of ver weg.
terug