Diaconie Diaconie
Postadres Diaconie
Postbus 139
420 AD Kapelle

Email: diaconie@pknkapellebiezelinge.nl
Namen van diakenen: zie Kerkenraad
Informatie over collectebonnen: zie Collectebonnen
Taken en verantwoording: zie Plaatselijke regeling

IBAN gegevens diaconie: NL69RABO0331502909

Uitleen hulpmiddelen
Scootmobielen en rollators zijn beschikbaar voor bruikleen. De Diaconie heeft door schenkingen van derden de volgende hulpmiddelen ter beschikking:  
  • Scootmobiel voor binnen type HS-295E
  • Scootmobiel  voor buiten, type RvS-535
  • Rollators (verschillende modellen)
  • Grote loupe (voor slechtzienden)

De Diaconie stelt deze hulpmiddelen in bruikleen ter beschikking aan diegenen die hulpbehoevend zijn maar die ten gevolge van de verscherping van de WMO deze hulpmiddelen via de reguliere kanalen niet, of moeilijk, verkrijgen kunnen.

Dus mocht u voor korte of langere tijd moeilijk ter been of slechtziend zijn, en gebruik willen maken van één van de genoemde hulpmiddelen, neemt u dan contact op met de Diaconie.

De vergoeding voor het in bruikleen gegeven hulpmiddel wordt in onderlinge samenspraak vastgesteld. Een vergoeding komt indirect via de Diaconie altijd weer ten goede van de zwakkeren in de samenleving, dichtbij of ver weg.

 
terug