Gespreksgroep "Overdag" Gespreksgroep "Overdag"
In samenwerking met Ds. Douwe de Roest zal er een nieuwe gesprekgroep van start gaan. In het onderstaande item leest u meer informatie over deze gespreksgroep.

We gaan beginnen met een gespreksgroep overdag. Een maandelijks moment om elkaar te spreken. Níet alleen over wel en wee, maar ook inhoudelijk. Na de oproep en peiling afgelopen najaar lijkt er genoeg belangstelling voor te zijn om te gaan beginnen.

De eerste keer zal ik voor een onderwerp zorgen. Dat kan ik daarna weer doen of één van de aanwezigen kan een ochtend voor zijn/haar rekening nemen.

De eerste keer: donderdagochtend 18 januari, 10.00 uur in de Mozeskerk.

Volgende data (tot de zomervakantie):
  • 15 februari,
  • 14 maart,
  • 18 april,
  • 23 mei,
  • 20 juni. 

Ds. Douwe de Roest
terug