Inleiding ANBI Inleiding ANBI
Inleiding ANBI
De Protestantse Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij als plaatselijke gemeente vallen daar ook onder. Dit betekent dat kerkleden hun gift aan bijvoorbeeld Actie Kerkbalans mogen aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook de diaconie heeft een ANBI-status, wat betekent dat ook die giften aftrekbaar zijn. Bovendien is de kerk dan bij het ontvangen van giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hiervoor is het verplicht dat we als gemeente online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over de jaarrekening en het jaarverslag. Deze gegevens zijn zichtbaar onder "ANBI Gemeente" en "ANBI Diaconie".

 
terug