Jeugdwerk algemeen Jeugdwerk algemeen
We zijn heel blij met het vele jeugdwerk dat er binnen onze kerk bestaat!
 -Elke zondag is er oppasdienst voor de allerkleinste kindertjes.
-Er is elke week kindernevendienst voor de jongeren van de basisschool.
-Er is een commissie die speciale diensten organiseert die gericht zijn op
 basisscholieren.
 Palm Pasen, Avondmaalsdienst met en door kinderen, Gezin-School-Kerkdienst en een Poppenkastdienst.
-Ook een commissie die 3 diensten per jaar organiseert voor de wat oudere jeugd,
 voortgezet onderwijs. In elk van de 2 kerken wordt er 1 dienst gehouden.
-De activiteitencommissie verzorgt in voor- en najaar vakantie een recreatief
 programma. Knutselen en Bingo zijn daar de bezigheden.
 Ook organiseren zij, aan het eind van het seizoen, een afsluiting voor de kinderen van de kindernevendienst. Een vossenjacht, bezoek kinderboederij o.i.d.
 
-Samen met Herv. Gemeente Kapelle wordt het Kinderkerstfeest georganiseerd.
-Bascatechese is er voor kinderen uit groep 7 en 8
-Na de basiscatechese is er “18-Hoog”.
 
De trap naar de zolder van de Mozeskerk telt 18 treden. De zolder is ingericht als jeugdhonk.
-de 12+ groep
-de 14+ groep
-de 16+ groep

We voelen ons een meer dan gezegend mens, wetend dat er zoveel mensen zich in zetten voor onze jongeren!
 
Het jeugdwerk: waar een kleine gemeente zo groot(s) in kan zijn!
 
De Jeugdouderling: Christianne 
jeugdwerk assistent: vacant
terug