Kerkbladen Kerkbladen
Ons kerkblad "Triade" is bedoeld als blad voor alle mededelingen / activiteiten / commissies van onze gemeente en wordt gratis aan de leden verstrekt.

Redactie / copy inleveren:
triade@pknkapellebiezelinge.nl

Om reden van "Groene kerk", kosten drukwerk en verminderen aantal bezorgers kunt u een digitale Triade via e-mail ontvangen en/of lezen op de Mozeskerk-app.

Heeft u zaterdagochtend (12:00 uur) nog geen kerkblad ontvangen?
Stuur een e-mail naar:
leden@pknkapellebiezelinge.nl
of maak gebruik van het contactformulier.
terug