zondag 5 juni 2022 om 10:00 uur

Eredienst 1e Pinksteren bev. en afscheid ambtsdragers
Voorganger(s): ds. Douwe de Roest
Ouderling(en): Judith/Ruben
Organist: Anko Vleugel

orde van dienst 

terug