zondag 3 december 2023 om 10:00 uur

Eredienst 1e Advent
Voorganger(s): Mw C.E. Bakker
Organist: Johan vd Ploeg

Orde van dienst

Op zondag 3 december is de eerste zondag van Advent. Een nieuw kerkelijk jaar begint met in vier weken uitzien naar het feest van Kerst. Licht in onze wereld: we kunnen haast niet wachten. In de Mozeskerk is mw. Bakker de voorganger, goed om haar weer te kunnen verwelkomen.

De kinderen maken een begin met het Adventsproject “Weet jij hoe laat het is?” Misschien is er wel iemand in de kerk die dat kan vertellen, die iets van klokken weet…

De lezing die voor deze zondag centraal staat komt uit Marcus 13 (24-37) en gaat over iemand die op reis gaat; het huis laat hij in de tussentijd aan zijn bedienden. De deurwachter krijgt de opdracht op de uitkijk te staan, om te zien of de reiziger al terugkomt. Zo waakzaam als die deurwachter… zó kunnen wij wachten op de komst van de Heer.

terug