Kerkenraad Kerkenraad
Predikant: ds. Douwe de Roest
predikant@pknkapellebiezelinge.nl

Voorzitter: dhr. Ruben Jobsen 
voorzitter@pknkapellebiezelinge.nl

Scriba: mw. Judith Groeneweg 
Postbus 110, 4420AD Kapelle
scriba@pknkapellebiezelinge.nl

Moderamen:
-Predikant
-Voorzitter Kerkenraad
-Voorzitter Diaconie
-Voorzitter Kerkrentmeesters
-Scriba

scriba@pknkapellebiezelinge.nl

Diakenen:
Postbus 139, 4420AD Kapelle
diaconie@pknkapellebiezelinge.nl
-dhr. Jos de Regt (voorzitter)
-dhr. Kees Eversdijk (penningmeester)
-mw. Daniëlle Hoogesteger (secretaris)
-dhr. Quinten van de Vrie
-dhr. Gerard Kooiker
-mw. Frits Lunenborg 
-mw. Willemien Moelker 

Ouderling-Pastoraal (tot 75 jaar):
-mw. Nicolette Landegent
-mw. Jessica Burger

Ouderling-Ouderen (75+):
-mw. Arja van Harten 
-Vacant 

Ouderling-Jeugd:
mw. Christianne Arias 

Ouderling-Communicatie:
mw. Mieke Vleugel 

Ouderling-Kerkrentmeester:
Postbus 110, 4420AD Kapelle

kerkrentmeesters@pknkapellebiezelinge.nl
-dhr. Joop Visée (voorzitter)
-dhr. Werner Helmich 
-dhr. Martin Kuper 
terug