Vergaderingen Vergaderingen
Vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar.
De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden (en andere belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde vergadering of een deel daarvan toegelaten worden.

Plaatselijke regeling § 3.5 en 3.8
terug