Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Postadres:
Postbus 110
4420 AD Kapelle
kerkrentmeesters@pknkapellebiezelinge.nl

IBAN gegevens: NL11RABO0168985012
Penningmeesterpenningm@pknkapellebiezelinge.nl

Taken en verantwoording: zie Plaatselijke Regeling
Collectebonnen: zie Collectebonnen
Verhuur: zie Verhuur

De kerkelijke bijdrage van onze Kerk is een belangrijke inkomstenbron. Bijna 75% van de jaarlijkse uitgaven moeten worden gedekt door deze bijdrage.

Door middel van het boekje Kerkbalans wordt u in februari hierover geïnformeerd en wordt u gevraagd om uw financiële bijdrage. U kunt deze op verschillende manieren voldoen:
  • Met maandelijkse (automatische) overschrijvingen
  • Met één of meerdere termijnen overmaken
Realiseert u zich dat de uitgaven van onze kerk het hele jaar doorgaan, dus als iedereen pas op het eind van het jaar betaalt ontstaan er liquiditeitsproblemen. Het is elk jaar weer een hele toer om de begroting rond te krijgen en aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

Gemeente van God zijn is, naast alle andere activiteiten, ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de financiële verplichtingen van onze Kerk .

Bij betalingen graag vermelden in het opmerkingenveld;
  • Naam, adres en kerkelijke bijdrage
  • Rek. nr.  NL11RABO 0168985012
  • t.n.v. Protestantse gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk
terug